5 Juni is het landelijke fortendag. Voor veel forten is dit de start van het seizoen. Fort Buitensluis heeft besloten haar poorten nog iets langer dicht te houden. “We zijn er nog niet klaar voor om iedereen een veilige, coronaproof omgeving op het Fort te bieden”, aldus Jack de Leeuw, voorzitter van Stichting Fort Buitensluis. “Wel zijn we bezig met voorbereidingen om het Fort weer open te stellen voor publiek. Dat doen we in nauw overleg met onze vrijwilligers om te zorgen dat alles veilig verloopt. Sommige plekken zullen wat minder toegankelijk zijn en we proberen de uitgifte van koffie en thee en andere versnaperingen coronaproof te regelen.

17 juli exclusieve opening voor Vrienden en sponsoren

Ons streven is om op 17 juli weer open te gaan. We beginnen dan met een weekend waarbij het Fort exclusief toegankelijk is voor Vrienden van het Fort en onze zakelijke sponsoren. Deze mensen steunen ons met donaties, daar willen we graag wat voor terug doen. Vanaf 24 juli hopen we het fort open te kunnen stellen voor een breder publiek.”

Details over opening volgen nog

Op welke dagen en tijden het Fort dan opengaat is op dit moment nog niet bekend. Wilt u er het eerste weekend voor Vrienden en sponsoren bij zijn? Kijk hier voor de mogelijkheden