Kansen

FORT BUITENSLUIS TOT NU TOE
Vanaf eind 18e eeuw is er aan het Hollandsch Diep bij de ingang van de “Haven vóór de Buitensluis” een verdedigingswerk. Aanvankelijk een aarden fort met kanonnen om de Fransen tegen te houden, in 1862 een “echt” stenen fort en vanaf 1874 onderdeel van de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak.
Gedurende de mobilisatie werd het fort in 1915 versterkt met gewapend beton en in staat van verdediging gebracht. Er werden bunkers bijgebouwd en aan het begin van de tweede wereldoorlog telde het fort 21 stukken geschut, volgens de verhalen uit 1887.
Tijdens WO II was het fort in gebruik door de Duitsers en na de bevrijding was Fort Buitensluis tot medio 1949 in gebruik als bewaringskamp.
In de loop van de jaren is het complex gebruikt als oefenterrein voor politie en defensie en in de tijd van de Koude Oorlog als opslag voor de BB (Bescherming Bevolking).
De laatste decennia is het fortterrein in gebruik als vakantiefaciliteit voor militairen.

Een hek bij de toegangsbrug zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat de bevolking van Numansdorp en Klaaswaal buiten het fort blijft.

IMPULS VOOR NUMANSDORP
In de loop van 2014 zal Fort Buitensluis door het Ministerie van Defensie worden afgestoten.
Het is van groot belang dat het fort en de bijbehorende terreinen dan beschikbaar komen voor de (regionale) gemeenschap. Om positief te kunnen inspelen op de mogelijke ontwikkelingen is eind 2013 door een aantal betrokken inwoners van Cromstrijen de Stichting Fort Buitensluis opgericht.

STICHTING FORT BUITENSLUIS
De Stichting Fort Buitensluis heeft tot doel:
• het in stand houden van het Fort Buitensluis te Numansdorp,
• het (doen) beheren van het fort op zodanige wijze dat het authentieke karakter van gebouwen en terreinen behouden blijft en zo mogelijk versterkt wordt,
• het fort een (semi-) openbare functie te laten vervullen.
• Indien bovenstaande doelen het noodzakelijk maken en de mogelijkheid doet zich voor zal het fort verworven worden.

WAT WIL DE STICHTING
• Het fort en de bijbehorende terreinen een nieuwe functie (of een combinatie van functies) geven, waardoor het fort als cultureel erfgoed duurzaam in stand gehouden wordt.
• De nieuwe bestemming moet een positieve bijdrage leveren aan de cultuurhistorische , natuur- en landschapswaarden.
• Aan de nieuwe bestemming moet een gedegen businessplan ten grondslag liggen, waaruit blijkt dat ook op termijn een sluitende exploitatie mogelijk is.
• Een (semi-) openbare functie zal het mogelijk maken dat het gebied (voor het eerst) publiek toegankelijk wordt.
• De nieuwe functie moet ook ten dienste staan van de plaatselijke en regionale bevolking, waarbij gedacht wordt aan educatie en recreatie.

De stichting zal de plannen verder uitwerken in nauw overleg met het gemeentebestuur van Cromstrijen en met plaatselijke en regionale belangenvertegenwoordigers.

FORT BUITENSLUIS NA NU
Anno 2014 bevindt het fort zich in een ongekend gave authentieke toestand. Ook de bouwkundige conditie is zondermeer goed te noemen. Het fort is te beschouwen als een uniek monumentaal object, een icoon, van belang voor Numansdorp, Cromstrijen en voor de Hoeksche Waard.

De mogelijkheid om Fort Buitensluis en de daarbij behorende terreinen te verwerven mag de gemeenschap van Cromstrijen niet voorbij laten gaan. Het fort kan, als het aan Stichting Fort Buitensluis ligt, worden gerevitaliseerd en zal daarna openbaar toegankelijk worden.

KANSEN
• Betekenis voor Numansdorp, Cromstrijen, de Hoeksche Waard. De ontwikkeling van het fort past in de gemeentelijke plannen voor Numansdorp Zuid
• Met de ontwikkeling van het fort wordt Numansdorp binnen de Hoeksche Waard en ook daarbuiten op de kaart gezet.
• Aansluiting bij de andere verdedigingswerken van de “Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak”
• Gebruik maken van de relatie met het water. Uitbreiding van wandel- en fietsroutes d.m.v. een watertaxi naar het historische vestingstadje Willemstad, natuurmonument Tiengemeten, Hellevoetsluis, etc.
• Aantrekkelijk recreatief gebied met terrasje, picknick met uitzicht op het Hollandsch Diep
• Cultuur: unieke plek voor exposeren van kunst, bv beeldenexpositie met het fort en de natuur als decor
• Horeca: theehuis, pannenkoekhuis, terras met een wijntje
• Dagrecreatie: watersport, wandelen en fietsen
• Educatie over (krijgs-) historie, landschap en natuur, etc.

• En nog veel meer…

140219 Kansenkaart 840

©Roosros