ONTWIKKELING SINDS 2014

Overzicht van de

ontwikkelingen sinds 2014

Inmiddels is er – ondanks een zeer beperkt budget – al veel bereikt. Het terrein is grotendeels toegankelijk gemaakt voor wandelaars en een team van vrijwilligers leidt regelmatig belangstellenden rond, waaronder klassen basisschoolleerlingen.

Het hoofdgebouw is inmiddels veranderd in een plek voor een drankje of versnapering, er is meer ruimte gecreëerd voor het parkeren van fietsen en auto’s. De strekdam is begaanbaar gemaakt en met een operationeel landingsvaartuig kunnen bezoekers een vaartocht op het Hollandsch Diep meemaken. Ook zijn de geschutsopstellingen zichtbaar gemaakt en er is zelfs een derde schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt.

Een groot aantal caravans uit de Vafamil periode is inmiddels van het Fort verdwenen waardoor het karakter van het Fort steeds beter tot zijn recht komt. 

Kansen

Elke vijf jaar inventariseert de Staat of het in haar eigendom verkerende onroerend goed kan of moet worden vervreemd. Fort Buitensluis is typisch een locatie die ooit voor vervreemding in aanmerking zou komen. Een aantal betrokken inwoners van Numansdorp zag dat bijtijds in en ontwikkelde plannen om het Fort te bewaren voor de toekomst. De ideeën werden onder meer weergegeven in deze kansenkaart.

 

Ontwikkelingskader

Omdat de ontwikkeling van Fort Buitensluis een bijdrage moet leveren aan de kernwaarden van de gemeente Hoeksche Waard, stelt de gemeente een aantal kaders vast waarbinnen ontwikkeling plaats mag vinden. Het fort moet in de toekomst een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het dorp, de gemeente en de regio zonder daarbij de bijzondere cultuurhistorische waarde uit het oog te verliezen.

Bekijk hier het Ontwikkelingskader Fort Buitensluis (pdf document).

Plan de Campagne

De stichting is de afgelopen jaren in haar mening gesterkt dat het Fort grote cultuurhistorische waarde heeft en dat het de potentie heeft om een belangrijke rol te vervullen voor de samenleving.

Essentieel voor een goede toekomst is een goede start. Graag wil de stichting door middel van dit Plan de Campagne duidelijk maken welke kansen voor de toekomst van het Fort binnen handbereik zijn. De Stichting Fort Buitensluis is er van overtuigd dat met dit Plan de campagne een positieve route is uitgestippeld naar een sprankelende en bruisende toekomst voor Waterfort Buitensluis … de trots van de Hoeksche Waard. 

Missive 01

Tussen april 2017 en mei 2018 zijn enkele belangrijke stappen gezet die bepalend zijn voor de toekomst van het Fort:

  1. De gemeenteraad van Cromstrijen heeft in 2017 unaniem ingestemd met het voorstel van het gemeentebestuur om Fort Buitensluis te kopen van het Rijksvastgoedbedrijf.
  2. Voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad heeft de Stichting Fort Buitensluis haar Plan de campagne uitvoerig aan de gemeenteraad toegelicht. Deze visie werd door de raad met instemming besproken en lag mede ten grondslag aan het positieve besluit van de gemeenteraad.
  3. Aansluitend aan de verwerving van het Fort heeft de gemeente Cromstrijen de Stichting Fort Buitensluis verzocht het Fort te blijven beheren tot overdracht aan de Stichting een feit zou zijn.
  4. Met het gemeentebestuur van Cromstrijen zijn verkennende gesprekken gevoerd over de juridische vorm waarin het Fort aan de Stichting kan worden overgedragen. Afrondende gesprekken moeten nog plaats vinden.
  5. Op 16 mei 2018 is de Ontwerpvisie Zuiderstrand aan de Zuidrand gepresenteerd. In deze ruimtelijke en economische visie toont de gemeente Cromstrijen haar toekomstambities voor de recreatieve ontwikkeling op korte en middellange termijn met ‘Het Fort Buitensluis als belangrijkste icoon’, ‘dé trekker, voor nu en de toekomst’.
  6. In de loop van 2017 is duidelijk geworden dat de Provincie Zuid-Holland de betekenis van Fort Buitensluis als ‘sprankelend waterfort’ vol overtuiging onderschrijft. De provincie heeft uitgesproken grote waarde te hechten aan een duurzame en stabiele toekomst van het Fort en heeft getoond zich in te willen zetten om de iconische kwaliteit op het -ook door haar – gewenste niveau te brengen.

In Plan de campagne is aangegeven dat gekozen is voor een fasegewijze ontwikkeling:

Fase 1: Waterfort … à la minute

Fase 2: Waterfort … en route

Fase 3: Waterfort … à la carte

In deze Missive 01 wordt op een rijtje gezet welke stappen op korte termijn – à la minute – moeten worden gezet om te komen tot een sprankelende en bruisende toekomst voor Waterfort Buitensluis … de trots van de Hoeksche Waard.

MISSIVE 01 kan je hier lezen (pdf document).

 

Fort Buitensluis

Fortlaan 10
3281 KA Numansdorp

Beheerders

Yvonne en Eric Leget
T: 0614 449 871

Volg ons op social media

Openingstijden

Bekijk onze agenda voor de planning van de open dagen.
De camping van het Fort is open van 1 april tot 1 november. In de winter zijn wij gesloten.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!