Zeer blij met subsidie van provincie

De Provincie Zuid-Holland heeft een eenmalige subsidie van € 250.000 toegekend aan Fort Buitensluis in Numansdorp. Dit als blijk van waardering voor het unieke karakter van dit historische erfgoed. Uniek ook omdat het Fort geen rijksmonument is en daarom eigenlijk niet in aanmerking komt voor reguliere subsidies van de provincie. Een geweldig cadeau, waar we erg blij mee zijn! Hiermee kunnen we een begin maken met het uitvoeren van de restauratie en herbestemming van het hoofdgebouw van het Fort.

Toeristische toplocatie in de dop

Fort Buitensluis is een van de weinige waterforten van Nederland. Het Fort biedt enorm veel mogelijkheden om een toeristische toplocatie te worden. Het belangrijkste doel van de Stichting Fort Buitensluis is om het Fort open te stellen voor een breed publiek tegen een kostendekkende exploitatie. Om dit voor elkaar te krijgen moet het Fort flink gerenoveerd worden. Te beginnen met het hoofdgebouw. De plannen voor fase 1 lagen al klaar. Met de subsidie van de provincie kan nu een eerste stap in de uitvoering worden gezet.

Wat zijn de plannen?

Deze zijn hier op onze website te vinden

Meer financiële middelen nodig

Vooralsnog richten we ons op de renovatie van het hoofdgebouw. Dat is namelijk een voorwaarde om het fort exploitabel te maken. Ook al hebben we met de subsidie van de provincie een flinke stap in de goede richting gezet; we zullen de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten om het resterende benodigde geld bij elkaar te verzamelen. We hopen dat dit mooie gebaar van de provincie ook andere partijen op een idee brengt. Het zou mooi zijn als er nog meer subsidiepotten op zoek zijn naar een goed doel. En we zullen ook op eigen kracht geld inzamelen voor het Fort. Hoe dat er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.