STICHTING FORT BUITENSLUIS

Over

Stichting fort Buitensluis

Stichting Fort Buitensluis is 17 december 2013 opgericht met als doel:

 • het in stand houden van het Fort Buitensluis te Numansdorp,
 • het (doen) beheren van het fort op zodanige wijze dat het authentieke karakter van gebouwen en terreinen behouden blijft en zo mogelijk versterkt wordt,
 • het fort een (semi-) openbare functie te laten vervullen.
 • Indien bovenstaande doelen het noodzakelijk maken en de mogelijkheid doet zich voor zal het fort verworven worden.

Wat wil de stichting

 • Het fort en de bijbehorende terreinen een nieuwe functie (of een combinatie van functies) geven, waardoor het fort als cultureel erfgoed duurzaam in stand gehouden wordt.
 • De nieuwe bestemming moet een positieve bijdrage leveren aan de cultuurhistorische , natuur- en landschapswaarden.
 • Aan de nieuwe bestemming moet een gedegen businessplan ten grondslag liggen, waaruit blijkt dat ook op termijn een sluitende exploitatie mogelijk is.
 • Een (semi-) openbare functie zal het mogelijk maken dat het gebied (voor het eerst) publiek toegankelijk wordt.
 • De nieuwe functie moet ook ten dienste staan van de plaatselijke en regionale bevolking, waarbij gedacht wordt aan educatie en recreatie.

De stichting zal de plannen verder uitwerken in nauw overleg met het gemeentebestuur van de Hoeksche Waard en met plaatselijke en regionale belangenvertegenwoordigers.

Kansen

 • Betekenis voor Numansdorp, Cromstrijen, de Hoeksche Waard. De ontwikkeling van het fort past in de gemeentelijke plannen voor Numansdorp Zuid
 • Met de ontwikkeling van het fort wordt Numansdorp binnen de Hoeksche Waard en ook daarbuiten op de kaart gezet.
 • Aansluiting bij de andere verdedigingswerken van de “Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak”
 • Gebruik maken van de relatie met het water. Uitbreiding van wandel- en fietsroutes d.m.v. een watertaxi naar het historische vestingstadje Willemstad, natuurmonument Tiengemeten, Hellevoetsluis, etc.
 • Aantrekkelijk recreatief gebied met terrasje, picknick met uitzicht op het Hollandsch Diep
 • Cultuur: unieke plek voor exposeren van kunst, bv beeldenexpositie met het fort en de natuur als decor
 • Horeca: theehuis, pannenkoekhuis, terras met een wijntje
 • Dagrecreatie: watersport, wandelen en fietsen
 • Educatie over (krijgs-) historie, landschap en natuur, etc.
 • En nog veel meer…

  Bestuur

  Het bestuur van Stichting Fort Buitensluis wordt gevormd door:

  Jack de Leeuw – voorzitter
  Dick Veldhoen – penningmeester
  Carin van den Berg – bestuurslid

  Mart Ros – adviseur

  Fort Buitensluis

  Fortlaan 10
  3281 KA Numansdorp

  Beheerders

  Yvonne en Eric Leget
  T: 0614 449 871

  Volg ons op social media

  Openingstijden

  Bekijk onze agenda voor de planning van de open dagen.
  De camping van het Fort is open van 1 april tot 1 november. In de winter zijn wij gesloten.

  Blijf op de hoogte

  Blijf op de hoogte van nieuwtjes en activiteiten. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!