Bij de voorbereidingen van de restauratie en herbestemming van het hoofdgebouw zijn we soms bezig met dingen waar je later niets meer van ziet. 

Zo heeft Ortageo, een geotechnisch onderzoekbureau, met sonderingen onderzoek gedaan naar de bodem aan voor- en achterkant van het Fort. Vooral aan de achterkant moest gekeken worden welke fundering nodig is voor de geplande nieuwbouw waarin de keuken en de toiletgroepen komen. Spannend is daar ook hoe oudbouw en nieuwbouw op elkaar aansluiten en welke invloed de bodemgesteldheid daarop heeft. Leuk om te zien dat er weer eens een rupsvoertuig op het Fort rondreed. 

Shell laadpaal zonne-energie
Shell laadpaal zonne-energie

Tracé nieuwe riolering

Wist u dat het Fort niet is aangesloten op de riolering? Goed oplettende bezoekers hadden dat al geconcludeerd toen ze de oorspronkelijke latrines bekeken in de toren van het Fort: houten planken met een gat en daaronder een emmer…… ter plaatse werd het Hollandsch Diep in vroeger tijden dagelijks iets minder diep. 

Op dit moment gebruiken we een sceptic tank. Deze is bij het toiletgebouw ingegraven en wordt regelmatig leeggezogen. Dat voldoet niet meer aan de eisen als we in de toekomst veel bezoekers willen ontvangen en van alle gemakken willen voorzien. Samen met de gemeente is daarom nu het tracé bepaald voor een nieuwe riolering. Vanuit de Torensteepolder zal het Fort worden aangesloten. Dat betekent dat de gracht bij de baileybrug moet worden gepasseerd. Dit gebeurt op diepte. Door alle niveauverschillen in het terrein zal nabij het hoofdgebouw een rioolpomp met omkasting worden geplaatst. Vanaf die pomp worden aftakkingen gemaakt naar diverse voorzieningen die moeten worden aangesloten. En nee, de oorspronkelijke latrines knappen we wel een beetje op, maar we sluiten ze niet aan op de nieuwe riolering.