Het bouwteam Fort Buitensluis is in dit stadium bezig met het uitwerken van het voorlopig ontwerp van de restauratie en herbestemming naar een definitief ontwerp. Dan blijkt dat er heel wat keuzes gemaakt moeten worden.

Vragen en keuzes…

  • Welk restauratieniveau wordt gekozen?
  • Maken we het Fort als nieuw of nemen we alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen voor behoud.
  • Hoe gaan we hedendaagse verwarming, ventilatie, verlichting en restaurantvoorzieningen inpassen in een monumentaal gebouw?
  • En hedendaags is comfortabel en duurzaam: welke energievoorziening kiezen we: warmtepompen op lucht of bodemwarmte, wel of geen zonnepanelen en waar dan?
  • Hoe wordt de geplande nieuwbouw uitgevoerd, zodat een flexibele indeling mogelijk blijft?
  • Hoe wordt de lekkage aan het dak verholpen? Het is niet zo maar een dak, want het gaat om gemetselde gewelven met een fors grondpakket erbovenop.

Heel veel vragen die het nodige detailonderzoek en uitwerking vereisen, met als slotvraag: wat gaat het kosten en wat mag het kosten?

Uitwerking van de plannen

Enige weken geleden heeft het bouwteam het Vuurtoreneiland boven Amsterdam bezocht. Daar staat een al eerder gerestaureerd fort en dat bezoek heeft geholpen bij het maken van keuzes. In de komende maanden wordt het plan in detail uitgewerkt met als doel om voor het eind van het jaar te beginnen met de restauratie van het hoofdgebouw. We houden u op de hoogte!

Fort Buitensluis van boven