Ook de slotgracht van het Fort moet wel eens gebaggerd worden. Dat gaat echter niet zomaar. Fort Buitensluis ligt op zogenaamd “explosievenverdacht gebied”. Om te voorkomen dat er tijdens de baggerwerkzaamheden op een onaangename explosieve verrassing zou worden gestuit, heeft T&A Survey afgelopen winter een explosievenonderzoek uitgevoerd.

Detecteren en benaderen van explosieven

Doel van dit onderzoek was ‘het detecteren en benaderen van mogelijk aanwezige explosieven (Ontplofbare Oorlogsresten / Conventionele Explosieven) ter plaatse van de watergang en landdelen rondom Fort Buitensluis’. Het detectieonderzoek leverde 107 verdachte objecten op. Gelukkig bleek er geen enkel explosief tussen te zitten. Een veilig gevoel! De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels ook uitgevoerd. Hieronder zie je wat foto’s van de werkzaamheden. Benieuwd naar de eindrapportage? Bekijk hem hier.

Gevonden objecten in het water: 

Baggerwerkzaamheden: